Till toppen

Befolkning i arbetsför ålder (18-64 år) som varit arbetslösa eller permitterade under år 2016-2023 efter år, information och kön

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistiken baserar sig på individdata från Arbets- och näringsministeriet. De personer som återfinns som arbetslösa arbetssökande i materialet räknas som 'arbetslösa under året'. Månadsvis data finns tillgänglig (rapporteringsdag), men inte dygnsvis information varför antalet kan vara ännu högre. De personer vars längd på arbetslösheten är 365 dagar eller mer räknas som 'arbetslösa hela året'. Uppgifterna har reviderats något år 2023 på grund av förbättrade produktionsmetoder