Till toppen

Arbetslösa och relativa arbetslöshetstal 1988-2023 efter år, arbetslöshetsmått, antal och kön

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1988 , 1989 , 1990 ,

Valda 1 Totalt 36

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
OBS. Uppgifterna har korrigerats 5.10.2016