Till toppen

Arbetslösa arbetssökande 2000-2024 efter år, månad, arbetslöshetsmått och kommun

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 25

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Årsmedeltal , januari , februari ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Brändö , Eckerö , Finström ,

Valda 0 Totalt 17

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
OBS - januari månads (år 2013) uppgifter gäller situationen den 18.2.2013, på grund av tekniska problem hos AMS vid framtagningen av dataunderlag. De ekonomiska effekterna av coronaviruset (Covid-19) syns tydligt från och med mars månad år 2020 Uppgiften för maj 2022 reviderades 4.7.2022