Till toppen

Arbetslösa arbetssökande 2001-2024 efter månad, kön och arbetslöshetsmått

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2001M01 , 2001M02 , 2001M03 ,

Valda 1 Totalt 282

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
OBS - januari månads (år 2013) uppgifter gäller situationen den 18.2.2013, på grund av tekniska problem hos AMS vid framtagningen av dataunderlag. De ekonomiska effekterna av coronaviruset (Covid-19) syns tydligt från och med mars månad år 2020 Uppgiften för maj 2022 är reviderad 4.7.2022 Uppgiften för långtidsarbetslöshetstalet för under 25 år har reviderats i juli på grund av ett beräkningsfel.