Befolkning i arbetsför ålder (18-64 år) som varit arbetslösa eller permitterade under år 2016-2020* efter år, information och kön
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

information Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal samt procent
Kontakt
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
Senast uppdaterad
15.4.2021
Referenstid
2016-2018
Skapad datum
28.3.2019
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
Matris
AR019
Fotnoter

Fotnoter

Statistiken baserar sig på individdata från Arbets- och näringsministeriet. De personer som återfinns som arbetslösa arbetssökande i materialet räknas som 'arbetslösa under året'. Månadsvis data finns tillgänglig (rapporteringsdag), men inte dygnsvis information varför antalet kan vara ännu högre. De personer vars längd på arbetslösheten överstiger 365 dagar räknas som 'arbetslösa hela året'.