To the Top

Befolkning vid årets början efter åldersgrupp, kön, scenario och år

Choose variables

Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0-6 , 7-14 ,

Selected 0 of total 16

Mandatory

Selected 0 of total 3

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Bascenario, trendkonjunktur , Bascenario, snabb återhämtning , Bascenario, långvarig recession ,

Selected 0 of total 24

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2006 , 2007 , 2008 ,

Selected 0 of total 15

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 300 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Små skillnader mot andra befolkningsfiler kan uppstå pga avrundningar (modellen kalkylerar med sannolikhetsmått som leder till resultat med bråkdelar av personer)