Students after comprehensive school and at the Åland University of Applied Sciences autumn term 2001-2020 by field of education and sex
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

sex

Total 3 Selected

Search

field of education

Total 13 Selected

Search

year Select at least one value

Total 20 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 10,000 rows and 50 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000
Contact and information

Information

Unit
Persons
Contact
Statistics and Research Åland (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn

018-25490*
info@asub.ax
Latest update
11/5/2020
Creation date
10/24/2006
Source
Statistics and Research Åland (ÅSUB)
Matrix
UT053
Footnotes

Footnotes

Denna tabell innehåller officiell statistik över Åland, publicerad av ÅSUB.
Denna tabell innehåller statistik om utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland höstterminen. Det bör observeras att statistiken över Högskolan på Åland enbart behandlar de som studerar antingen examensinriktade ämnen eller kursutbildningar. Därtill finns även den öppna högskolan, som inte ingår i denna statistik. Statistikens syfte är att ge en heltäckande bild av de studerande i de åländska läroinrättningarna ovanför grundskolenivån. Statistiken omfattar inte utbytesstuderande som en kortare tid studerar vid Högskolan på Åland. Statistiken baseras dels på individuppgifter som kommer från landskapsregeringens utbildningsregister och som har kontrollerats och kompletterats av skolorna, dels på statistik som har begärts in direkt från skolorna. Skolorna har också beretts tillfälle att granska de färdiga tabellerna.
Statistiken är uppdelad enligt:
Kön (Män, Kvinnor, Totalt)
Utbildningsområde (se nedan)
Alla utbildningsområden
0 Allmänbildande utbildning
1 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning
2 Humanistisk utbildning och konstutbildning
3 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper
4 Naturvetenskaplig utbildning
5 Teknisk utbildning
6 Utbildning inom lant- och skogsbruk
7 Utbildning inom hälso- och socialvård
8 Utbildning inom servicebranscher
9 Annat eller okänt utbildningsområde
Ingen examen efter grundnivån
year
2016
Figures corrected 2.1.2018