Crime and their clearance 1980-2019 by offence and information
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

year Select at least one value

Total 40 Selected

Search

offence

Total 7 Selected

Search

information Select at least one value

Total 3 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 10,000 rows and 50 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000
Contact and information

Information

Unit
Number of offences
Contact
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), PB 1187, AX-22111 Mariehamn, 018-25490, info@asub.ax
Latest update
11/23/2020
Creation date
11/25/2020
Source
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
Matrix
RV001
Footnotes

Footnotes

Brott som kommit till myndigheternas kännedom på Åland avser brott begångna på Åland. Om brottets geografiska plats är oklar väljs plats utifrån där brottet har blivit rapporterat. Brott begångna på färjor som anlöper till och från Åland ska rapporteras enligt färjans position när brottet begås. Endast brott mot strafflagen redovisas, förseelser finns därför inte med i denna statistik. Ett brott anses var uppklarat när sakförhållanden, parter och övriga omständigheter som förutsätts för en rättegång är utredda.